home 2018-02-18T04:14:05+00:00

Myšlenky a postupy nejlepších investorů na světě

“Cena je to co zaplatíte, hodnota to co dostanete.” Warren Buffett

Hodnotové investování je jeden z mnoha přístupů jak investovat do akcií společností.

Jakožto každý přístup i tento má své limity a výsledky v předchozích letech nezaručují výsledky budoucí.

Přístup hodnotového investování nejlépe vystihuje citát W. Buffetta

“Cena je to co zaplatíte, hodnota to co dostanete.”

V jednoduchosti jde tedy o to zaplatit férovou cenu za obdrženou hodnotu.

Aktivní vyhledávání akcií není pro všechny. Vyžaduje to učení se úplně novým věcem, investování času, přemýšlení o společnostech a riskování ztráty kapitálu.

Superinvestoři